Our Lady of the Angels Parish
 
 
Adbiyento 2020

Bookmark and Share

NOV
24
2020
Tema ng ating Pagdiriwang ng Adbiyento:
"Pag-asa sa Gitna ng Pandemya"
Panalangin sa Pagsisindi ng Kandila ng Adbiyento
Amang mapagmahal, isinugo mo sa amin ang iyong Anak bilang liwanag sa gitna ng karimlan.
(Sisindihan ang Kandila)
Sa pagsisindi namin ng Kandilang ito ng Korona ng Adbiyento, pagningasin mo ang alab ng aming pag-asa sa gitna ng pandemya ng Covid19; palakasin at ingatan ang mga frontliners sa pagsugpo ng salot na ito; pagalingin ang mga maysakit; tanggapin sa iyong Kaharian ang mga pumanaw; at lukuban ng iyong kapangyarihan at paglingap ang aming mga tahanan, upang maligtas kami sa lahat ng panganib, sakuna, kalamidad at pagkakasakit.
Hilumin mo na po ang aming daigdig na sinira ng aming pagkamakasarili at pag-aabuso sa likas na yamang kaloob mo sa lahat.
Amen.
==================*
Isinasagisag ng apat (4) na kandila ang apat na Linggo bago sumapit ang Kapaskuhan.
Ito ay sagisag din ng apat na libong taon ng paghihintay ng Bayan ng Diyos sa pagdating ng Manunubos.

 
Bookmark and Share
 

+ View More
 
 
 
 
Log In

Email
Password
 

Sign Up | Retrieve Password
 
Search

 
Daily Thoughts

Sa Isang Salita: 'Sagana'
Sa Isang Salita: 'Lihim'
Sa Isang Salita: 'Pagtalikod'
Sa Isang Salita: 'Adbiyento'
Sa Isang Salita: 'Abalá'
Sa Isang Salita: 'Kusing'
Sa Isang Salita: 'Touchstone'
Sa Isang Salita: 'Lapastangan'
Sa Isang Salita: 'Pagtangis'
Sa Isang Salita: 'Sayang'

+ View More
 
 
Parish Activities

#PAALAALA sa magsi-#SimbangGabi
Patris Corde
Adbiyento 2020
#BuwanNgBuhayKatiwala
Adbiyento at Simbang Gabi
70th Diocesan Anniversary
Prayer for our Healthcare Workers
Pope Francis' Prayer to Our Lady fo
PABATID
Letter of Pope Francis to the Faith

+ View More
 
 
Companion Saints

St. Mary Di Rosa
St. John of the Cross
St. Lucy
Our Lady of Guadalupe
Pope Saint Damasus I
Pope Saint Gregory III
St. Juan Diego
St. Romaric
St. Maria Giuseppe Rossello
St. Nicholas

+ View More
 
 
Photo Gallery

2nd Sunday Advent
Regalo ng Buhay
Medical Mission
2019 Palm Sunday Photo 2
2019 Palm Sunday Photo 1
5th Sunday Lent 2019
Metanoia
Our Lady of the Angels Parish
Meme March 10
Our Lady of Lourdes Feast Day Photo
 
Happy Birthday!

July Celebrants
 
08 NuqIBJAeVd 1_
08 iEcTOIxLHUnfqMX 1_
08 pFLOcWTlUH 1_
08 fGmMNdZHa 1_